Краткий обзор проекта закона от МЭРТ

16 января на официальном сайте Минэкономразвития появился проект Закона Украины «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань туризму», опубликованный для общественного обсуждения

Предлагаем вашему вниманию короткий обзор основных тезисов, касающихся турагентского рынка:

Определения:

 1. турагентська діяльність – посередницька діяльність з реалізації туристичного продукту туроператорів та туристичних послуг інших суб’єктів туристичної діяльності, а також посередницька діяльність щодо реалізації характерних і супутніх туристичних послуг з метою задоволення потреб туристів, що провадиться;
 2. туристичні агенти (далі – турагенти) – юридичні особи, створені згідно із законодавством України, а також фізичні особи – підприємці, які здійснюють посередницьку діяльність з реалізації туристичного продукту туроператорів та туристичних послуг інших суб’єктів туристичної діяльності, а також посередницьку діяльність щодо реалізації характерних та супутніх послуг;
 3. місце провадження туроператорської/турагентської діяльності – об’єкт (приміщення, будівля, земельна ділянка та/або територія), у межах якого туроператори/турагенти провадять свою господарську діяльність (може збігатися з місцезнаходженням туроператора/турагента);
 4. Ваучер – довільна форма письмового договору на туристичне обслуговування або на туристичний супровід, яка може використовуватися відповідно до цього Закону. (ст. 23)
 5. Декларація про провадження туристичної діяльності (далі – декларація) є документом, яким суб’єкт туристичної діяльності повідомляє центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері туризму та курортів, про відповідність суб’єкта туристичної діяльності вимогам, встановленим для таких суб’єктів цим Законом. (ст. 161)

 

Реестр субъектов тур. деятельности

 1. Лицензирования для ТО ликвидируется
 2. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері туризму та курортів наделяется полномочиями по
  1. Созданию и ведению реестра субьектов тур. деятельности (ст. 10)
  2. Рассмотрению дел про административные правонарушения, связанные с нарушениями субъектами тур. деятельности законодательства про туризм (ст. 16419 КУпАП)
  3. Совершению мероприятий гос. надзора и контроля за соблюдением требований закона о туризме субъектами тур. деятельности
  4. Осуществлению координации статистической деятельности в сфере туризма и курортов (ст. 251)
 3. Для начала тур.деятельности необходимо подать декларацию. Это бесплатно, а ее форма утверждается Кабмином (ст. 161). Штраф за отсутствие декларации 50 пм для юр. лиц и 20 пм для ФОП (ст. 16419 КУпАП)
 4. В реестре ЄДРПОУ будут содержаться следующие данные (касается и юр. лиц и ФОП):
  1. дата надходження декларації про провадження туристичної діяльності;
  2. задекларований вид туристичної діяльності;
  3. дата і номер судового рішення про зупинення туристичної діяльності;
  4. відомості про центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері туризму та курортів (найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код) та ім’я посадової особи, що внесла запис до Єдиного державного реєстру;

 

Финансовое обеспечение (ст. 15):

 1. Для ТО: 5% от оборота за прошлый год или 50 тыс. евро для новосозданного
 2. Для ТА: 5% от комиссии за прошлый год или 10 тыс. евро для новосозданного
 3. Выплата привязана к факту «виникнення обставин неплатоспроможності туроператора (турагента) чи внаслідок порушення процесу про визнання його банкрутом»

 

Образование (ст. 17)

 1. Для ТО:
  1. для руководителя высшее образование + 3 года стажа в туризме или высшее образование в сфере туризма
  2. 30% персонала со стажем работы 3 года или высшее образование в сфере туризма
 2. Для ТА:
  1. Для руководителя высшее образование + 1 год стажа в туризме или высшее образование в сфере туризма

Требования к месту ведения тур.деятельности (ст. 17)

Суб’єкт туристичної діяльності зобов’язаний провадити туроператорську/турагентську діяльність виключно в межах місць провадження такої діяльності, які повинні відповідати таким вимогам:

 1. мати інформаційну вивіску або інформаційну табличку із зазначенням повного найменування суб’єкта туристичної діяльності;
 2. бути забезпеченим засобами телефонного зв’язку, доступом до Інтернету, програмним забезпеченням, оргтехнікою, обсяг, кількість та достатність яких визначається керівником суб’єкта туристичної діяльності;
 3. при вході до місця провадження діяльності має бути розміщено інформацію про режим роботи.
 4. вхід до місця провадження діяльності повинен бути пристосований до потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

 

Отдельные цитаты из ст.20, посвященной договорам:

Туроператор несе відповідальність перед туристом за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за договором на туристичне обслуговування, укладеним турагентом як від імені туроператора, так і від свого імені.

 

Якщо під час виконання договору на туристичне обслуговування туроператор не в змозі надати частину туристичного продукту, щодо якого відповідно до договору на туристичне обслуговування сторони досягли згоди, туроператор повинен з метою продовження туристичного обслуговування вжити альтернативних заходів без покладення додаткових витрат на туриста, а в разі потреби відшкодувати йому різницю між запропонованими послугами і тими, які були надані. У разі неможливості здійснення таких заходів або відмови туриста від них туроператор зобов’язаний надати йому без додаткової оплати еквівалентний транспорт для повернення до місця відправлення або іншого місця, на яке погодився турист, а також відшкодувати вартість ненаданих туроператором туристичних послуг і виплатити компенсацію у розмірі, визначеному в договорі за домовленістю сторін.

 

У договорі, що укладається між туроператором і турагентом, повинні міститися:

умова, що передбачає можливість (неможливість) укладення турагентом субагентських договорів

 

Туроператор зобов’язаний розміщувати інформацію про турагентів, які здійснюють просування і реалізацію туристичного продукту, сформованого туроператором, на своєму офіційному веб-сайті в мережі Інтернет.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *